onsdag 19 augusti 2009

Miljöombyte

Nu har jag hjälpt en annan klinik att skriva epikriser under en vecka. Idag skrev jag epikriser som var dikterade i maj! Vilken kontrast till att jag förra veckan fick kritik för att jag kanske någon enstaka gång varit ett par dagar efter med skrivandet. Det senaste halvåret har jag haft drygt 20 diktat att skriva varje dag. Det är ju inte bara själva skrivande som tar tid utan det skall letas journaler och registreras åtgärder och så har jag ju en hel massa andra arbetsuppgifter att utföra också. Många läkare dikterar otroligt dåligt, de svamlar och mumlar, sväljer halva ord och pratar med raketfart när de rabblar läkemedel. De har en otroligt nonchalans för det arbete som vi skall utföra. Om läkarna skulle skärpa sig när de dikterar och vara tydliga och noggranna så skulle vårt arbete underlättas enormt. Egentligen skall vi ju skriva exakt som de säger men det är inte så lätt när man varken hör eller förstår vad de säger... Har många gånger tänkt att jag någon gång faktiskt skall skriva exakt som de säger. Jag undrar vad reaktionen skulle bli då. Imorgon skall jag sitta på min ordinarie plats igen. Under tiden som jag hjälpt den här andra kliniken så har min chef skrivit åt mig. Hon har plötsligt insett hur mycket jag faktist har att skriva varje dag.

Inga kommentarer: