fredag 17 juli 2009

Etik - förtur till vård

Är det ok att kollegor, anställda inom vården, och deras anhöriga har en "gräddfil" och prioriteras före dem som som inte har det? Är det riktigt att kollegor och deras anhöriga inte skall behöva stå i kö och vänta på sin tur? Är det riktigt att göra undantag från prioriteringsregler, t.ex. vilka krämpor som skall behandlas, för kollegor och deras anhöriga?
Jag vet vad jag tycker. Alla tycker inte som jag.

Inga kommentarer: